Công ty TNHH Nội Thất Kifa Group


1. Mục đích và Phạm vi

1.1. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi.


2. Thu thập thông tin cá nhân

2.1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký, đặt hàng hoặc điền vào một form trên website.
2.2. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và các thông tin khác liên quan.


3. Sử dụng thông tin cá nhân

3.1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, xử lý đơn hàng và cung cấp thông tin liên lạc.
3.2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi và tin tức liên quan từ chúng tôi, miễn là bạn đã đồng ý nhận các thông tin này.


4. Bảo vệ thông tin cá nhân

4.1. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, sử dụng trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ.
4.2. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp được quy định trong chính sách này hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật.


5. Quyền của bạn

5.1. Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.
5.2. Bạn cũng có quyền từ chối nhận các thông tin quảng cáo từ chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.


6. Liên hệ

6.1. Để biết thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ: 987 TL10, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 0984.245.158
  • Email: noithatkifagroup158@gmail.com

Chúng tôi cam kết tuân thủ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo đúng quy định trong chính sách bảo mật này. Xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!