Thống kê giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay đầy đủ nhất

Thống kê giải đặc biệt trong 30 kỳ quay

 • 753212
  29/05/2023
 • 795143
  28/05/2023
 • 838784
  22/05/2023
 • 052659
  21/05/2023
 • 331454
  15/05/2023
 • 783042
  14/05/2023
 • 880883
  08/05/2023
 • 908812
  07/05/2023
 • 241733
  01/05/2023
 • 173600
  30/04/2023
 • 871617
  24/04/2023
 • 576692
  23/04/2023
 • 897580
  17/04/2023
 • 916634
  16/04/2023
 • 659511
  10/04/2023
 • 380542
  09/04/2023
 • 887312
  03/04/2023
 • 961419
  02/04/2023
 • 446147
  27/03/2023
 • 168153
  26/03/2023
 • 686797
  20/03/2023
 • 349293
  19/03/2023
 • 362245
  13/03/2023
 • 988631
  12/03/2023
 • 191362
  06/03/2023
 • 970562
  05/03/2023
 • 982419
  27/02/2023
 • 051810
  26/02/2023
 • 815920
  20/02/2023
 • 979078
  19/02/2023

Thống kê giải đặc biệt kỳ sau khi đề về 12

Kỳ trước GĐB GĐB Kỳ sau
29-06
2009
09012 .... 05-07
2009
28-02
2011
43912 .... 06-03
2011
23-04
2012
43212 .... 29-04
2012
01-10
2012
09312 .... 07-10
2012
07-01
2013
182912 .... 13-01
2013
16-03
2015
658212 .... 22-03
2015
18-07
2016
58612 .... 24-07
2016
18-09
2017
728912 .... 24-09
2017
28-01
2019
941612 .... 03-02
2019
23-12
2019
878512 .... 29-12
2019
31-08
2020
441012 .... 06-09
2020
12-07
2021
572412 .... 18-07
2021
13-09
2021
825912 .... 19-09
2021
19-06
2022
754412 .... 25-06
2022
13-11
2022
207612 103652 20-11
2022
03-04
2023
887312 659511 10-04
2023
07-05
2023
908812 783042 14-05
2023
29-05
2023
753212 .... 05-06
2023

Thống kê GĐB về nhiều nhất

( 10 Cặp số về nhiều nhất)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
12 18 Lần 10 15 Lần
35 14 Lần 29 13 Lần
31 13 Lần 97 13 Lần
01 12 Lần 03 12 Lần
32 12 Lần 43 12 Lần

Thống kê GĐB về ít nhất

( 10 Cặp số về ít nhất)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
77 2 Lần 95 3 Lần
83 3 Lần 39 3 Lần
91 4 Lần 79 4 Lần
67 4 Lần 66 4 Lần
23 4 Lần 08 4 Lần

Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

 • 75: 346 Kỳ
 • 66: 321 Kỳ
 • 67: 309 Kỳ
 • 77: 293 Kỳ
 • 24: 291 Kỳ
 • 73: 287 Kỳ
 • 30: 285 Kỳ
 • 25: 271 Kỳ
 • 70: 251 Kỳ
 • 02: 247 Kỳ

Thống kê đầu giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đầu 7: 29 Kỳ
 • Đầu 2: 28 Kỳ
 • Đầu 6: 24 Kỳ
 • Đầu 9: 11 Kỳ
 • Đầu 0: 9 Kỳ
 • Đầu 3: 8 Kỳ
 • Đầu 5: 3 Kỳ
 • Đầu 8: 2 Kỳ
 • Đầu 4: 1 Kỳ
 • Đầu 1: 0 Kỳ

Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đuôi 6: 30 Kỳ
 • Đuôi 8: 29 Kỳ
 • Đuôi 5: 22 Kỳ
 • Đuôi 1: 14 Kỳ
 • Đuôi 7: 10 Kỳ
 • Đuôi 0: 9 Kỳ
 • Đuôi 9: 3 Kỳ
 • Đuôi 4: 2 Kỳ
 • Đuôi 3: 1 Kỳ
 • Đuôi 2: 0 Kỳ

Thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày GĐB
2022 30/05/2022 091793
2016 30/05/2016 45459
2011 30/05/2011 05399

Cách thống kê giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế dựa trên việc phân tích 2 số cuối của giải đặc biệt trong những kỳ quay trước, để giúp các anh em tính toán và đưa ra dự đoán chính xác nhất cho ngày hôm nay.