3:50 pm - Wednesday February 19, 8544
Kindle Fire Coupon Kindle Fire Coupon 2012 Kindle DX Coupon 2012 Kindle Fire 2 Coupon Amazon Coupon Codes 2012 Kindle DX Coupon PlayStation Vita Coupon kindle touch coupon amazon coupon code kindle touch discount coupon kindle touch coupon 2012 logitech g27 coupon 2012 amazon discount codes

[phim phật giáo] Bảy kỳ quan thế giới Phật Giáo

thánh tích kỳ quan Phật giáo

Bộ phim BẢY KỲ QUAN PHẬT GIÁO TRÊN THẾ GIỚI dài 1 giờ 14 phút do BBC thực hiện, phụ đề tiếng Việt. Phim có ý nghĩa rất sâu sắc tường thuật và diễn giải về Cuộc đời Đức Phật cũng như sự kế thừa của Phật giáo suốt 26 thế kỷ thông qua những thánh tích. Phim do Sử gia Bettany Hughes rực tiếp thăm viếng và thực hiện. 7 Kỳ Quan bao gồm

1. Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ

2. Bảo tháp Boudhanath, Kathmandu, Nepal

3. Chùa Răng (Temple of the Tooth), Kandy, Tích Lan

4. Wat Pho Temple, Bangkok, Thái Lan

5. Angkor Wat, Campuchia

6. Giant Buddha, Po Lin, Hồng Kông

7. Hsi Lai Temple, Los Angeles, Hoa Kỳ

Filed in: Pháp âm

No comments yet.

Leave a Reply